กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรม
กรุณาระบุข้อมูล
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการประชุมหารือแนวทางการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลศพนักรบนิรนาม/บุคคลนิรนาม เพื่อหารือแนวทางการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรกำลังพลที่เข้าเป็นนักเรียนทหาร ประจำปี 2566 (เป็นกรณีพิเศษ)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ เพื่อพบปะนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นและผู้ที่ได้รับการปรับย้ายครองอัตราสูงขึ้น พ.อ.(พ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (วาระ เม.ย. 2566)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการประชาคมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนักรบนิรนาม วัดยาง ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 เม.ย. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่กำลังพลของ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 05 เม.ย. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในสถานีการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 เม.ย. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ประจำปี 2566 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ประจำปี 2566

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เป็นส่วนรวม ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สถานีการสอบสัมภาษณ์)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจากอาสาสมัครทหารพราน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 สำหรับนายทหารประทวน, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการกำลังพล ให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70 ประจำปี 2566

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร

รายละเอียด →


ข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 181 ข้อมูล