กิจกรรม

23 มิ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบความรู้ทางทหาร, ตรวจจิตเวช และ ตรวจหลักฐาน ทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกกำลังพล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (ระดับ ทภ.3)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
22 มิ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจร่างกาย ทหารกองประจำการที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อคัดเลือกกำลังพล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (ระดับ ทภ.3)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
18 มิ.ย. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

รายละเอียดเพิ่มเติม →
16 มิ.ย. 2563
การสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (ระดับ ทภ.3)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
10 มิ.ย. 2563
การสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตร นักเรียนนายสิบ เหล่า ร. ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
22 เม.ย. 2563
กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ บก.ทภ.3

รายละเอียดเพิ่มเติม →
10 เม.ย. 2563
โครงการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายกำลังพลสู่ความเป็น SMART SOLDIERS ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม →
11 มี.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ACRPT (Army Combat Readiness Physical Test)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
05 มี.ค. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกงานที่มาศึกษางานเป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 3 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม →
26 ก.พ. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม →

ข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 69 ข้อมูล
ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล