กิจกรรม

18 พ.ย. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียดเพิ่มเติม →
15 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจโรค และตรวจร่างกายทหารกองประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
12 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
05 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
30 ต.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ (ประจำแผนก กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 2 นาย

รายละเอียดเพิ่มเติม →
30 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
25 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม →
03 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ของกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (เก็บตก)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
27 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ของกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (นายทหารประทวน)

รายละเอียดเพิ่มเติม →
25 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ของกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (นายทหารสัญญาบัตร)

รายละเอียดเพิ่มเติม →

ข้อมูล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 84 ข้อมูล
ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล