กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2566 เนื่องในวันกองทัพไทย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวายสักการะและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 เนื่องในวันกองทัพไทย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2566
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะสำรวจทัศนคติ มีกำหนดการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนกำลังพลของกองทัพบก ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรสังกัด กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2565
พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) มีกำหนดการพบปะกำลังพล หลังจากการรวมแถวประจำวัน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 พ.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ผลัดที่ 2/62, 2/63, 2/64 และ 1/65

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2565

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดี และมอบเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารที่ได้รับการปรับย้ายครองตำแหน่ง/อัตราที่สูงขึ้น

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 05 ต.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค. 65

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2565
พิธีรายงานตัวเข้าของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 100 และ พิธีรายงานตัวออกของนายทหารสัญญาบัตรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 101

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีมอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณ ร้านเสาเอก วัสดุก่อสร้าง พิษณุโลก โดย คุณสุรสิทธิ์ หวังเรืองสถิต

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล และอำลาชีวิตรับราชการ ในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 กำหนดมอบเงินสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2565 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น จากนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →


ข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 160 ข้อมูล