กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา และ อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 9 อัตรา

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา และ อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 9 อัตรา

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการชี้แจงกำลังพลและเน้นย้ำการปฏิบัติ ห้วงเทศกาลปีใหม่

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2565

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2565

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2565

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 03 พ.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ (ประจำ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 นาย, กำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 3 นาย และ กำลังพลที่ลาออกจากราชการ จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →


ข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 129 ข้อมูล