กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 มิ.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 2 นาย ได้แก่

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 06 เม.ย. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 ในสนามการทดสอบรอบสัมภาษณ์

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมเจ้าหน้าที่หาข่าว และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) สนามสอบสัมภาษณ์ และ การสอบภาคปฏิบัติ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564 จำนวน 8 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดอบรมกรรมการประเมินทัศนคติในการบรรจุเข้ารับราชการของ กองทัพบก ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →


ข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 108 ข้อมูล