กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 นาย, กำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 3 นาย และ กำลังพลที่ลาออกจากราชการ จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ (ประจำ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 มิ.ย. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 2 นาย ได้แก่

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 06 เม.ย. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 ในสนามการทดสอบรอบสัมภาษณ์

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมเจ้าหน้าที่หาข่าว และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) สนามสอบสัมภาษณ์ และ การสอบภาคปฏิบัติ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →


ข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 108 ข้อมูล