กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดอบรมกรรมการประเมินทัศนคติในการบรรจุเข้ารับราชการของ กองทัพบก ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 มอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ (สนามสอบภาควิชาการ โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก) เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 ธ.ค. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2563

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 03 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3/กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจโรค และตรวจร่างกายทหารกองประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ (ประจำแผนก กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 03 ก.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ของกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (เก็บตก)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ของกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (นายทหารประทวน)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ของกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563 (นายทหารสัญญาบัตร)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2563 ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ระดับกรม และ ระดับกองพัน ประจำปี 2563 (ในส่วนของ ทภ.3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อความพร้อมรบ Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT) ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ระดับกรม และ ระดับกองพัน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 (ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)

รายละเอียด →


ข้อมูล 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 108 ข้อมูล