กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 04 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) สนามสอบสัมภาษณ์ และ การสอบภาคปฏิบัติ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564 จำนวน 8 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดอบรมกรรมการประเมินทัศนคติในการบรรจุเข้ารับราชการของ กองทัพบก ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 มอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ (สนามสอบภาควิชาการ โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก) เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 ธ.ค. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2563

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 03 ธ.ค. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3/กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจโรค และตรวจร่างกายทหารกองประจำการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 05 พ.ย. 2563
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ประจำปี 2564 (สนามสอบ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3)

รายละเอียด →


ข้อมูล 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 115 ข้อมูล