กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรม
กรุณาระบุข้อมูล
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2565

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดี และมอบเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารที่ได้รับการปรับย้ายครองตำแหน่ง/อัตราที่สูงขึ้น

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 05 ต.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค. 65

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2565
พิธีรายงานตัวเข้าของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 100 และ พิธีรายงานตัวออกของนายทหารสัญญาบัตรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 101

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีมอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณ ร้านเสาเอก วัสดุก่อสร้าง พิษณุโลก โดย คุณสุรสิทธิ์ หวังเรืองสถิต

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล และอำลาชีวิตรับราชการ ในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 กำหนดมอบเงินสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2565 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น จากนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ผลัดที่ 1/63

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับรอบเก็บตก

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารประทวน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมยุทธศึกษาทหารบก นำโดย พ.อ. วรกร ภวังคะนันท์ ผอ.กอง ยศ.ทบ.

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมกำลังพลทหารบก นำโดย พล.ต. ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด ผอ.สผพ.กพ.ทบ.

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เป็นส่วนรวม ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2565
งานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 120

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกำลังพลและเน้นย้ำการปฏิบัติ เนื่องในห้วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →


ข้อมูล 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 160 ข้อมูล