กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรม
กรุณาระบุข้อมูล
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น จากนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ผลัดที่ 1/63

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับรอบเก็บตก

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารประทวน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมยุทธศึกษาทหารบก นำโดย พ.อ. วรกร ภวังคะนันท์ ผอ.กอง ยศ.ทบ.

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมกำลังพลทหารบก นำโดย พล.ต. ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด ผอ.สผพ.กพ.ทบ.

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เป็นส่วนรวม ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2565
งานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 120

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกำลังพลและเน้นย้ำการปฏิบัติ เนื่องในห้วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 มอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ (ประจำ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา และ อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 9 อัตรา

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา และ อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 9 อัตรา

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการชี้แจงกำลังพลและเน้นย้ำการปฏิบัติ ห้วงเทศกาลปีใหม่

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2565

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2565

รายละเอียด →


ข้อมูล 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 160 ข้อมูล