กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และอาสาสมัครทหารพรานเป็นนายทหารประทวนในสังกัด กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 ธ.ค. 2562
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 03 ธ.ค. 2562
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2563

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2562

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 06 มิ.ย. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล บก.ทภ.3 ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันประกวดสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร “100 ปี อนุศาสนาจารย์ไทย”

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2019
กำลังพล กกพ.ทภ.3 ทำบุญตักบาตรประจำวันพระ สืบสานประเพณี

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล บก.ทภ.3 ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 พ.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล บก.ทภ.3 และ บก.กอ.รมน.ภาค 3 ประจำไตรมาส ครั้งที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 02 พ.ค. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล บก.ทภ.3 ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2019
พิธีมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ (ประจำแผนก กกพ.ทภ.3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบบรรจุ บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 04 เม.ย. 2019
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพ หน่วยทหาร ทบ.

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล บก.ทภ.3 ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ สตน.ทบ. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 นาย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มูลนิธิของ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงานที่มาศึกษางานเป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 2 คน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดเสนาสนเทศกำลังพล บก.ทภ.3 และกำลังพลที่มาช่วยราชการ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเล่นกีฬากอล์ฟ และกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์กำลังพล

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล บก.ทภ.3

รายละเอียด →


ข้อมูล 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 115 ข้อมูล