กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรมจากชื่อ
กรุณาระบุข้อมูล

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2018
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมการมีงานทำทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2562

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2018
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกองพัน ทภ.3 และ นขต.ทภ.3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2018
พล.ต. บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 อบรมชี้แจงกำลังพล บก.ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2018
พิธีประดับยศให้กับกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 09 พ.ย. 2018
มทภ.3 พร้อมกำลังพล ร่วมอบรมการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2018
กำลังพล บก.ทภ.3 และกอ.รมน.ภาค 3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำไตรมาสครั้งที่ 1

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 พ.ย. 2018
มทภ.3 เยี่ยมป่วยกำลังพล ที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2018
พิธีมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ (ประจำแผนก กกพ.ทภ.3)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2018
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตาม "คู่มือการฝึกพระราชทาน" กกพ.ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตาม "คู่มือการฝึกพระราชทาน" กกพ.ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561
ทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรค

รายละเอียด →


ข้อมูล 101 ถึง 108 จากทั้งหมด 108 ข้อมูล