กิจกรรม

ค้นหา กิจกรรม
กรุณาระบุข้อมูล
เมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงานที่มาศึกษางานเป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 2 คน

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดเสนาสนเทศกำลังพล บก.ทภ.3 และกำลังพลที่มาช่วยราชการ

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเล่นกีฬากอล์ฟ และกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์กำลังพล

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2019
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล บก.ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลนายทหารประทวน บก.ทภ.3 และกอ.รมน.ภาค 3 ประจำไตรมาส

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2019
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร บก.ทภ.3 และกอ.รมน.ภาค 3 ประจำไตรมาส

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 06 ก.พ. 2019
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. หรือ รร.สธ. เหล่าทัพอื่นๆ ในสังกัด ทภ.3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กพ.ทบ. เนื่องในโอกาส ตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลให้แก่หน่วยในพื้นที่ ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 ต้อนรับคณะทำงานด้านกำลังพลของ ทบ. เข้าตรวจเยี่ยม และแนะนำการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยในพื้นที่ ทภ.3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2019
พิธีประดับยศให้กับกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหาประจำปี 2562 (การเลือกหน่วยบรรจุ)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2019
กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหาประจำปี 2562 (การสอบรอบสัมภาษณ์)

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2019
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหาประจำปี 2562

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2019
กำลังพล กกพ.ทภ.3 ทำบุญตักบาตรประจำวันพระ สืบสานประเพณี

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 08 ม.ค. 2019
กพ.ทบ. ตรวจแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ PDX ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2018
การประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2018
กำลังพล บก.ทภ.3 ร่วมสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันพระ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 2018
ฝึกทบทวนเน้นย้ำ กำลังพล บก.ทภ.3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ นายทหารเวร ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2018
กองทัพภาคที่ 3 ทำบุญตักบาตรวันพระ กกพ.ทภ.3 กำหนดเป็นเจ้าภาพพิธี

รายละเอียด →

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2018
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมการมีงานทำทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2562

รายละเอียด →


ข้อมูล 141 ถึง 160 จากทั้งหมด 160 ข้อมูล