กิจกรรม
พล.ต. บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 อบรมชี้แจงกำลังพล บก.ทภ.3

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2018

รายละเอียด

วันอังคารที่ 27 พ.ย. 61 กำลังพล บก.ทภ.3 เข้าแถวรับการอบรมประจำวันในช่วงเช้า โดยมี ฝ่าย เสธ.กกพ.ทภ.3 อบรมชี้แจงการปฏิบัติ โดยครั้งนี้ พล.ต. บัญชา ดุริยพันธ์ รอง มทภ.3 (2) ร่วมพบปะพูดคุย พร้อมอบรมชี้แจงการปฏิบัติตนของกำลังพล ดังกล่าวฯ ณ บริเวณลานพื้นแข็งข้าง บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook