กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564 จำนวน 8 นาย

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564 จำนวน 8 นาย โดยมี พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ ชรก.กกพ.ทภ.3 เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 เป็นสักขีพยานการเลือกตำแหน่ง ณ ศาสนสถาน ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook