กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2564

รายละเอียด

วันพุธที่ 17 ก.พ. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) โดยมี พล.ต. อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1) เป็นประธานเปิดการทดสอบฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook