กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564

รายละเอียด

วันอังคารที่ 23 ก.พ. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) ครั้งนี้ พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2) ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และ ให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการออกข้อสอบภาควิชาการ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) เป็นประธานเปิดการสอบคัดเลือกฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook