กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) สนามสอบสัมภาษณ์ และ การสอบภาคปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564

รายละเอียด

วันพุธที่ 24 ก.พ. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) สนามสอบสัมภาษณ์ และ การสอบภาคปฏิบัติ โดยมี พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2) และ พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ณ อาคารเสนามาร์ท ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการสอบภาคปฏิบัติ ณ โรงรถ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook