กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 01 มี.ค. 2564

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 จำนวน 14 นาย ซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ ซึ่งครบกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 64 โดยมี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) เป็นประธานพิธี ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook