กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

เมื่อวันที่ 02 มี.ค. 2564

รายละเอียด

วันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย 1. ส.อ. สมบัติ พินโพธิ์วงษ์ นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.3 2. ส.อ. ปิยะวัฒน์ คูณสว่างไสว พลขับรถ ตอนยานยนต์ มว.ขส.ร้อย.บก.ทภ.3 3. ส.อ. วรกร เกษสุวรรณ นายสิบการกีฬา กกพ.ทภ.3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook