กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

เมื่อวันที่ 04 มี.ค. 2564

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (ตำแหน่ง พลขับรถ) และ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนที่จัดหาจาก อส.ทพ. (ตำแหน่ง พลวิทยุ, นายสิบกำลังพล, นายสิบสื่อสาร, ผบ.ชุดปฏิบัติการ และ พลขับรถ) (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) โดยมี พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ ชรก.กกพ.ทภ.3 เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 เป็นสักขีพยานการเลือกตำแหน่ง ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook