กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมเจ้าหน้าที่หาข่าว และปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 25 มี.ค. 64 กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมเจ้าหน้าที่หาข่าว และปราบปรามยาเสพติด ในเรื่อง การลำเลียงและเส้นทางยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนค่ายทหาร, หลักนิยมด้านการข่าว, หลักนิยมการปฏิบัติการลับ และ เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นต้น รวมถึงวิวัฒนาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมของหน่วย กองพลทหารราบที่ 4, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และ มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 60 นาย ครั้งนี้ ได้มีวิทยากร จาก ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และ สำนักงาน ปปส ภาค 6 เป็นวิทยากรอบรมกำลังพล โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรม ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook