กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 06 เม.ย. 2564

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 5 เม.ย. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อพบปะสร้างการรับรู้ เรื่อง การปฏิบัติตน และรับฟังข้อเสนอความคิดเห็น รวมปลูกฝังอุดมการณ์ทหารให้กับกำลังพล โดยมี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) เป็นประธาน ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook