กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย ได้แก่ 1. จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ สวยรักษ์ เสมียน ผสวส.ทภ.3 2. จ.ส.ท. ภิรมย์ เขียวพุต นายสิบธุรการและกำลังพล บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.31 3. ส.อ. นพพร แสงอุทัยวัฒนา นายสิบธุรการ กกพ.ทภ.3 4. ส.ท. วิภพ สุขทัศน์ นายสิบธุรการ กกพ.ทภ.3 5. ส.ท. พศิน เกตุแย้ม นายสิบธุรการ บก.ทภ.3 6. ส.ท.หญิง ณฐพร เฮงพลอย เสมียนกำลังพล กกพ.ทภ.3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook