กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 2 นาย ได้แก่

เมื่อวันที่ 08 มิ.ย. 2564

รายละเอียด

วันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 2 นาย ได้แก่ 1. จ.ส.ต.หญิง สกุลณี บุญมี เสมียนกำลังพล กกพ.ทภ.3 2. ส.ต.หญิง อชิรญา กอบโกย เสมียนกำลังพล กกพ.ทภ.3 3. ส.ต.หญิง จิตรติมา ศรีดา เสมียน บก.ทภ.3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook