กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย

เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 2564

รายละเอียด

วันพุธที่ 7 ก.ค. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย 1. จ.ส.อ.หญิง ธชยา อินทนันชัย เสมียนกำลังพล กกพ.ทภ.3 2. จ.ส.ท. วีระยุทธ นาควิจิตร ผช.นายสิบสูทกรรม ร้อย.บก.ทภ.3 3. ส.อ. วรัญญู วิเศษโวหาร นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กกพ.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook