กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ (ประจำ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 1 นาย

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการ (ประจำ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 1 นาย โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 มอบของที่ระลึก พร้อมกำลังพล ร่วมพิธี ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook