กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564

รายละเอียด

วันอังคารที่ 31 ส.ค. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดจากกองประจำการของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 จำนวน 17 นาย ซึ่งรับราชการครบกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร และจะปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันพุธที่ 1 ก.ย. 64 โดยมี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) เป็นประธาน ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook