กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 13 ก.ย. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย - ร.ต. ธนกฤต ปารัตน์ นคย.มทบ.33 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook