กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ หรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในส่วนแผนกในกำกับของ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวย การกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน มอบของที่ระลึก แก่กำลังพลดังกล่าว ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook