กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมการมีงานทำทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2018

รายละเอียด

วันพุธที่ 28 พ.ย. 61 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังพลแรงงาน แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2562 ณ อาคารศาสนสถาน ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook