กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 1 นาย

เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2564

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 1 นาย ได้แก่ พ.อ. นิการณ์ ธรรมใจอุต รอง ผบ.ศคบ.บชร.3 โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวคำขอบคุณกำลังพลในสังกัดที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook