กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564

รายละเอียด

วันอังคารที่ 12 ต.ค. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เนื่องด้วยคำสั่งกองทัพบก ที่ ทบ. 378/2564 ให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน วาระ ต.ค. 64 - พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ปรับย้ายเป็น ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 - พ.อ. นคร พูลคุ้ม รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4 ปรับย้ายเป็น ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 โดยมีกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook