กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ทำบุญตักบาตรวันพระ กกพ.ทภ.3 กำหนดเป็นเจ้าภาพพิธี

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2018

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 กำลังพล บก.ทภ.3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพระในช่วงเช้าสืบสานประเพณี ครั้งนี้ กกพ.ทภ.3 กำหนดเป็นเจ้าภาพพิธี โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ รอง ผอ.กกพ.ทภ.3 รักษาราชการแทน ผอ.กกพ.ทภ.3 นำกำลังพลทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคาร ศาสนสถาน ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก

facebook