กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 26 ก.ค. 65 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย 1. ส.อ. ศักดิ์พล อ่วมอ่ำ พลขับรถ ตอนยานยนต์ ร้อย.บก.ทภ.3 เลื่อนยศเป็น จ.ส.ต. 2. ส.อ. ธีทรัศ งามขำ นายสิบธุรการ ผสบ.ทภ.3 เลื่อนยศเป็น จ.ส.ต. โดยมี พ.อ. นคร พูลคุ้ม ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กกพ.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook