กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกำลังพลและเน้นย้ำการปฏิบัติ เนื่องในห้วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 27 ก.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงกำลังพลและเน้นย้ำการปฏิบัติ เนื่องในห้วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พล.ต. อำนาจ ศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2) อบรมชี้แจงกำลังพล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook