กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เป็นส่วนรวม ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 24 ส.ค. 65
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เป็นส่วนรวม ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3
ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้อนุมัติปรับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน โดยแยกให้ กองทัพภาค และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการทดสอบ ณ ที่ตั้งหน่วย
ในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบ จำนวน 2 รูปแบบ
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี (จำนวน 3 ท่า) ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ กองทัพบก (ACRPT) (จำนวน 6 ท่า) สำหรับผู้ที่มีรายชื่อบรรจุอยู่ในกองกำลังป้องกันชายแดน และปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปฏิบัติราชการสนามอื่น ๆ ตามที่ กองทัพบก กำหนด ณ สนามฝึก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยมี พล.ต. สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การทดสอบครั้งนี้ พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1) ได้เยี่ยมชมการทดสอบ ณ สนามทดสอบดังกล่าว

facebook