กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมกำลังพลทหารบก นำโดย พล.ต. ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด ผอ.สผพ.กพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมกำลังพลทหารบก นำโดย พล.ต. ศักดิ์เสมา พงศ์กลัด ผอ.สผพ.กพ.ทบ. มีกำหนดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การสร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินโครงการ One Stop Service และ พลทหารออนไลน์ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องรับรอง 3 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 การบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 กำหนดให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 31, มณฑลทหารบกที่ 36, มณฑลทหารบกที่ 39, มณฑลทหารบกที่ 310 และ สำนักงานสัสดีจังหวัดในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 31, มณฑลทหารบกที่ 36, มณฑลทหารบกที่ 39, มณฑลทหารบกที่ 310 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบ VTC ณ ที่ตั้งหน่วย และในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3 กำหนดจัดการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook