กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมยุทธศึกษาทหารบก นำโดย พ.อ. วรกร ภวังคะนันท์ ผอ.กอง ยศ.ทบ.

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2565

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 25 ส.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ กรมยุทธศึกษาทหารบก นำโดย พ.อ. วรกร ภวังคะนันท์ ผอ.กอง ยศ.ทบ. มีกำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาของหน่วย ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พ.อ. วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ รองผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องรับรอง 2 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 การตรวจประเมินผลครั้งนี้มี พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ ช่วยราชการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 หัวหน้าแผนก ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้นำคณะเข้าตรวจประเมินผลศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook