กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 26 ส.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารสัญญาบัตร โดยมีกำลังพลเข้ารับการทดสอบ จำนวน 90 นาย การทดสอบครั้งนี้มี พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) และ พ.อ. ไมตรี ชูปรีชา รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (3) เข้าร่วมการทดสอบ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook