กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 30 ส.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับนายทหารประทวน โดยมีกำลังพลเข้ารับการทดสอบ จำนวน 185 นาย การทดสอบครั้งนี้มี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รอง เสธ.ทภ.3 (1) เข้าร่วมการทดสอบ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook