กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับรอบเก็บตก

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 31 ส.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี กำลังพลของ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กองบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สำหรับรอบเก็บตก โดยมีกำลังพลเข้ารับการทดสอบ จำนวน 66 นาย การทดสอบครั้งนี้มี พล.ต. สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบ และ พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) ได้เยี่ยมชมการทดสอบ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook