กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ผลัดที่ 1/63

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 31 ส.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในส่วนของ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ผลัดที่ 1/63 ซึ่งรับราชการจนครบกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ในวันพุธที่ 31 ส.ค. 65 และจะต้องดำเนินการปลดเป็นทหารกองหนุนกลับภูมิลำเนา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป โดยมีทหารกองประจำการ เข้ากระทำพิธี จำนวน 17 นาย พิธีส่งทหารครั้งนี้มี พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3, ฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายกำลังพล กองทัพภาคที่ 3, ผู้บังคับการ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ กำลังพล กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธี ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook