กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น จากนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 13 ก.ย. 65 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น จากนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย - จ.ส.อ. จีรพงษ์ เพ็ญโพธิ์ ประจำ มทบ.39 เลื่อนฐานะเป็น ร.ต. ในตำแหน่ง ผบ.ตอนตรวจรับและคัดแยก ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.23 บชร.3 (อัตรา ร.ท.) โดยมี พ.อ. นคร พูลคุ้ม ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี ประดับยศให้กับกำลังพล ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook