กิจกรรม
กำลังพล บก.ทภ.3 ร่วมสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันพระ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2018

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 61 กำลังพล บก.ทภ.3 ร่วมสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันพระ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำโดย อนุศาสนาจารย์ ทภ.3 ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3

facebook