กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2565 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 20 ก.ย. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ประจำปี 2565 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเกียรติให้กับกำลังพลของ ทบ. ที่เกษียณอายุราชการและขอลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. มีกำลังพลเข้ากระทำพิธีฯ จำนวน 94 นาย โดยจัดให้มีพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์ นายทหารยศอาวุโสสูงสุด เป็นประธานพิธี หลังจากนั้นต่อด้วย พิธีมอบของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณ และ พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย แม่ทัพน้อยที่ 3, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3, ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1), รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2) และ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (3) ร่วมคณะ แม่ทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ และ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook