กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 กำหนดมอบเงินสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2565

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 กำหนดมอบเงินสนับสนุนให้กับสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสมทบทุนจัดสร้างและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี พ.อ. นคร พูลคุ้ม ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 มอบเงินสนับสนุนให้กับสถานพยาบาล พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ร่วมคณะมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ สถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook