กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล และอำลาชีวิตรับราชการ ในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 21 ก.ย. 65
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พล.อ. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) พร้อมคณะ
มีกำหนดการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล และอำลาชีวิตรับราชการ ในพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
การตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล และอำลาชีวิตรับราชการ ครั้งนี้มี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ
พร้อมด้วย แม่ทัพน้อยที่ 3, รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1), รองแม่ทัพน้อยที่ 3, เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3, เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 3, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3, ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมให้การต้อนรับคณะ
ณ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook