กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีมอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณ ร้านเสาเอก วัสดุก่อสร้าง พิษณุโลก โดย คุณสุรสิทธิ์ หวังเรืองสถิต

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2565

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 65
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีมอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณ ร้านเสาเอก วัสดุก่อสร้าง พิษณุโลก โดย คุณสุรสิทธิ์ หวังเรืองสถิต
ที่ได้กรุณา สนับสนุนสี และ อุปกรณ์ทาสี (ผลิตภัณฑ์ของ TOA) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 65 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระรูปพระสุพรรณกัลยา และ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ
โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 8 ส.ค. 65 จนเสร็จสิ้น เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย. 65 ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ โดยประมาณ 7,850 ตารางเมตร
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.อ. ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
พิธีมอบของที่ระลึกฯ ครั้งนี้่มี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน กองทัพภาคที่ 3 กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2), รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3), ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (2), รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (3) และ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ร่วมคณะ แม่ทัพภาคที่ 3
โดยมี นายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 100 เข้าร่วมพิธี
หลังจากพิธีมอบของที่ระลึกฯ พล.อ. ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กรุณามอบของที่ระลึกแสดงความยินดี
ให้กับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค. 2565
ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook