กิจกรรม
พิธีรายงานตัวเข้าของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 100 และ พิธีรายงานตัวออกของนายทหารสัญญาบัตรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 101

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2565

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 65
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรายงานตัวเข้าของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 100
และ พิธีรายงานตัวออกของนายทหารสัญญาบัตรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 101
เพื่อปฏิบัติตามแบบทำเนียมปฏิบัติ เมื่อมีนายทหารสัญญาบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
และ มีนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โดยมีนายทหารสัญญาบัตร รายงานตัวเข้า จำนวน 13 นาย และ นายทหารสัญญาบัตร รายงานตัวออก จำนวน 27 นาย
พิธีรายงานตัวครั้งนี้มี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี มอบของที่ระลึกให้กับนายทหารสัญญาบัตร
พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2), รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3), ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, เสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 3, รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เข้าร่วมพิธี
ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook