กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค. 65

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 28 ก.ย. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ต.ค. 65 เพื่อปฏิบัติตามแบบทำเนียมปฏิบัติ สำหรับการแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ วาระ ต.ค. 65 และ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ที่จะเกษียณอายุราชการ วาระ ต.ค. 2565 ใน 30 ก.ย. 65 โดยในส่วนของ กองทัพภาคที่ 3 มีผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ วาระ ต.ค. 65 จำนวน 20 นาย และ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 6 นาย โดยจัดให้มีการรับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ โดยมี พล.ท. บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นผู้แทน ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และ พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) เป็นผู้แทน ข้าราชการ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พร้อมภริยา และ จัดให้มีงานเลี้ยงแสดงความยินดี โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พร้อมภริยา และ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมภริยา และ พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1) เป็นผู้แทน ข้าราชการ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมภริยา ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook