กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 05 ต.ค. 2565

รายละเอียด

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 โดยมี พล.อ. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ส่งมอบการบังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 3 ให้กับ พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร มีกำหนดการจัดกิจกรรม ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังนี้ - พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านหลัง กองบังคับการ กองพันเสนารักษ์ที่ 4 - พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 - พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 - พิธีลงนามในเอกสาร รับ - ส่ง หน้าที่ ณ ห้องคชรัตน์ 2 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 - พิธีมอบการบังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 3 ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ โดยมี นายทหารชั้นนายพล, นายทหารชั้นยศ พ.อ.(พ.) ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก, รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ทหาร) 17 จังหวัด, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 และ กำลังพลใน กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ทุกนาย เข้าร่วมพิธี เพื่อป็นเกียรติในพิธี ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook