กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดี และมอบเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารที่ได้รับการปรับย้ายครองตำแหน่ง/อัตราที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565

รายละเอียด

วันอังคารที่ 25 ต.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีแสดงความยินดี และมอบเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารที่ได้รับการปรับย้ายครองตำแหน่ง/อัตราที่สูงขึ้น ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร และเป็นเกียรติแก่นายทหารสัญญาบัตรของ กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้รับการปรับย้ายครองตำแหน่ง/อัตราที่สูงขึ้น จำนวน 19 นาย โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร พิธีแสดงความยินดี และมอบเครื่องหมายยศ ครั้งนี้มี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook