กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อสบทบจตุปัจจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดคูหาสวรรค์ โดยมี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัย เพื่อสมทบองค์กฐิน รวมเป็นเงินจำนวน 760,070 บาท (ยอดประกาศ ณ วันที่ 28 ต.ค. 65) พิธีทอดกฐินสามัคคี ครั้งนี้มี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธี พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3, กำลังพลในกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 และ ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการพลเรือน รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

facebook